Privacy- en cookieverklaring

Versie: 17 september 2021

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Lidl Nederland GmbH (hierna ook wel aangeduid met ‘ wij’  of ‘ Lidl’)  hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1 – INLEIDING

Bij uw bezoek aan onze website, worden er verschillende gegevens uitgewisseld tussen uw desktop computer, laptop, tablet of smartphone en onze server, een en ander afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt. Daar kunnen ook persoonsgegevens bij zitten. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verzamelen en wat wij daarmee doen. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Onderaan deze privacyverklaring vindt u onze gegevens.

2 – DOEL EN WETTELIJKE GRONDSLAG

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van vragen
 • Om u via onze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van ontwikkelingen
 • Om uitvoering te geven aan een (voorgenomen) samenwerking waarbij Metropool Development B.V. partij is
 • Om onze website te analyseren en te verbeteren

Wanneer u onze website bezoekt worden door de browser die u gebruikt automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd en in logbestanden opgeslagen. Dit betreft:

 • Uw IP-adres
 • De datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt
 • De naam en het URL van het door u opgevraagde bestand
 • De website/applicatie van waaruit u onze website bezoekt (refereer URL)
 • De browser die en het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De naam van uw service provider
 • Uw contactgegevens

Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang om:

 • een probleemloze verbinding tot stand te brengen;
 • het gebruiksgemak van onze website te bevorderen;
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren;
 • uw contactgegevens voor het afhandelen van uw vragen.

Daarnaast verwerken wij, wanneer je onze website bezoekt, bepaalde gegevens op basis van de wettelijke grondslag toestemming:

 • gegevens over uw surf- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technieken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de cookieverklaring in § 3.

Wanneer u een samenwerking met ons aangaat verwerken wij ook bepaalde gegevens. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen diensten. Relevante gegevens kunnen zijn: voor- en achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit, identificatie- en authentificatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, paspoortgegevens, handtekeningen), gegevens in het kader van onze zakelijke relatie (bv. betalingsgegevens), kredietwaardigheidsgegevens, gegevens over bedrijfsstructuren en eigenaarschap, foto- en video-opnamen (bv. in verband met de ontwikkeling van vastgoed). Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst. Daarnaast kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de fiscale regelgeving. Verder hebben wij uw gegevens nodig voor onze gerechtvaardigde belang, zoals het beoordelen van de geschiktheid van onze zakenpartner.

3 – COOKIES

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die met cookies worden verzameld?

Wij, Metropool Development B.V. , gevestigd aan de Havenstraat 71, 1271 AD, Postbus 198 in Huizen (KvK 75607506) zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en bepalen welke gegevens er van u worden verzameld. Het kan zijn dat we bepaalde gegevens delen met andere partijen. Uiteraard maken we daar dan goede afspraken over met deze partijen (zie ook: “Met wie delen wij uw gegevens en waarom?”).

Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Lidl gebruik?

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op uw eigen eindapparaat (desktopcomputer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat) worden opgeslagen op het moment dat u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Ondanks dat we informatie opslaan over het specifieke gebruik van uw eindapparaat, kunnen we u niet direct identificeren. Hieronder worden vier categorieën cookies waar wij gebruik van maken toegelicht.

Verschillende cookies

Wij maken gebruik van verschillende cookies voor de volgende doeleinden:

 • Functionele cookies: deze cookies worden ook wel aangeduid als technisch noodzakelijke cookies omdat deze nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat we onze website kunnen tonen en dat u gebruik kunt maken van de functionaliteiten op onze website.
 • Comfort cookies: deze cookies stellen ons in staat om rekening te houden met uw voorkeuren voor het gebruik van onze websites.
 • Analytische cookies van Google Analytics: deze cookies meten hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op anonieme basis hoe bezoekers door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden waardoor wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Ook kunnen wij cookies van Google Analytics gebruiken voor marketingdoeleinden; hiermee brengen wij in kaart welke onderdelen van de website u met verschillende eindapparaten bekijkt en laten we u relevant aanbod zien.
 • Marketing cookies: met tracking/marketing cookies kunnen wij (of door ons ingeschakelde derden) u relevante advertenties te laten zien die gebaseerd zijn op uw surf- en klikgedrag op de verschillende Lidl-websites waarbij het niet uitmaakt van welk eindapparaat of van welke browser u gebruik maakt.

 

Een compleet overzicht van de cookies en soortgelijke technieken inclusief de doeleinden van de gegevensverwerking, de bedrijven die gegevens van ons ontvangen en de bewaartermijnen van de gegevens vindt u hier.

Het type gegevens dat wij verwerken met behulp van de verschillende cookies

Afhankelijk van het doel waarvoor de cookies en soortgelijke technieken gebruikt worden, verwerken wij de volgende gegevens:

Functionele cookies

 • Gegevens ter voorkoming van misbruik en ter bescherming van onze website, data en systemen
 • Gegevens die nodig zijn voor het gebruik van content voor multimedia doeleinden (bijv. het afspelen van (product) video’s geselecteerd door de gebruiker).

Comfort cookies

 • De taal waarin onze website wordt weergegeven.

Analytische cookies

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze websites, waaronder:
  • Het browsertype en de browserversie die u gebruikt
  • Het besturingssysteem van uw eindapparaat
  • De websitepagina die u hiervoor hebt bezocht
  • Uw IP-adres
  • De tijd van uw serveraanvraag
  • Uw individuele user-ID en
  • Uw surfgedrag op de website
 • Uw IP-adres wordt ‘geanonimiseerd’ doordat de laatste drie cijfers van je IP-adres worden weggelaten. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om het IP-adres aan u te linken.
 • Analytische cookies voor marketingdoeleinden: wij koppelen de gegevens zoals uw naam, e-mailadres, surfgedrag met verschillende eindapparaten aan uw user-ID om u relevant aanbod te kunnen tonen, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het user-ID alleen is niet naar u terug te leiden.

Marketing cookies

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze websites. Deze omvatten, waaronder:
  • Uw IP-adres
  • Uw individuele user-ID
  • Uw mogelijke productvoorkeuren
  • Uw surfgedrag op de website
 • Uw IP-adres wordt geanonimiseerd, doordat niet uw volledige IP-adres wordt verwerkt met als gevolg dat het vrijwel onmogelijk is om dit aan u te linken.
 • Wij koppelen de gegevens die we van u hebben zoals naam, e-mailadres, surfgedrag etc.  aan uw user-ID om u relevant aanbod te (kunnen) tonen. Dit user-ID alleen is niet naar u terug te leiden. Het user-ID en uw profiel verstrekken wij zonder de direct identificerende gegevens aan advertentienetwerken om u relevant aanbod te kunnen tonen.  Dit doen wij enkel wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven.

 

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van cookies

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang. Wij hebben er namelijk belang bij om u een goed werkende website aan te bieden en te meten hoe deze gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van analytische, comfort en marketing cookies en soortgelijke technieken, zoals tracking pixels, is toestemming.

 

Ontvanger/Categorieën van ontvangers

Wij werken samen met partijen die gespecialiseerd zijn in online marketing en die in onze opdracht gegevens verwerken met behulp van cookies. Deze aanbieders zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en daarmee zijn afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. De ontvangers van uw gegevens zijn in het cookie-overzicht opgenomen.

 

Bewaartermijnen

U kunt de bewaartermijnen voor cookies vinden in bovengenoemd overzicht van cookies. Als er in de kolom “vervaltermijn” de term “persistent” staat, betekent dit dat de cookie permanent geplaatst wordt, totdat u uw toestemming hiervoor intrekt door uw voorkeuren aan te passen. De bewaartermijn voor zogenaamde sessie cookies is beperkt tot de duur van het bezoek van de website en worden verwijderd bij het sluiten van de browser.

 

Herroepings-/ opt-outmogelijkheid

U kunt de toestemming voor het gebruik van analytische, comfort en marketing cookies en soortgelijke technieken te allen tijde intrekken/ aanpassen door uw voorkeuren aan te passen. Dit doet u door het vinkje voor de betreffende cookies weg te halen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment van de intrekken daarvan, onverlet. Daarnaast kunt u  ook de cookie-instelling van uw browser aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde of alle cookies weigeren. Houd er echter rekening mee dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4 – UW RECHTEN

Om uw privacy nog beter te kunnen waarborgen, hebt u een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over uw rechten raden we u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. U kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar hieronder. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. We zullen bij de uitoefening uw identiteit intern verifiëren, maar als we dit niet (voldoende) kunnen bevestigen, nemen we contact met u op.

Wanneer u contact met ons opneemt voor de uitoefening van een van uw rechten, zullen we proberen binnen 30 dagen antwoord te geven. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om uw opgevraagde persoonlijke informatie te leveren, te corrigeren of te wissen in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.

Inzagerecht
U heeft het recht om inzage te krijgen in de alle persoonsgegevens die Metropool Development B.V.  van u verwerkt.

Recht op rectificatie
Komt u er (op basis van uw inzagerecht) achter dat de gegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken uw gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
U kan ons, met name ingeval van intrekking van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens, verzoeken uw gegevens volledig te verwijderen. We kunnen of mogen niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op verwerkingsbeperking 
De beperking van de verwerking houdt in dat dat wij de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem  is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

 • Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.
 • Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.
 • Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.
 • Wanneer je gebruik maakt van je recht op bezwaar, omdat je meent een zwaarder belang te hebben, kun je tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zullen dan uw privacybelangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als uw privacybelangen zwaarder wegen, zullen wij u gegevens niet meer verwerken. Mochten uw gegevens door ons ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u altijd het recht daartegen bezwaar te maken en stoppen we in dat geval direct met het verwerken van deze gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, u ons de gegevens hebt verstrekt én als u hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens aan u over te dragen. Mocht u dit willen, kunt u ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

Recht op informatie

U hebt het recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer u toestemming hebt verleend voor een verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken of aan te passen, zoals omschreven in deze privacyverklaring .

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Wij zetten ons te allen tijde in om uw privacy te waarborgen. Bent u van mening dat wij verbeterpunten hebben, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Pakt u het liever op een andere manier aan, dan kunt u er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen u dan verder helpen.

5 – CONTACT MET LIDL

Hebt u een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via deze website of via telefoonnummer: 020-7095039. Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door Lidl of wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.

6 – WIJZIGINGEN IN DE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.