Wijk bij Duurstede De Heul

Een buurtwinkelcentrum waar je voor alle dagelijkse boodschappen terecht kunt en waar winkels elkaar versterken. Daarbij worden er verschillende type appartementen gerealiseerd waar zowel de jongeren als de ouderen zich thuis zullen voelen.

Projecten » Wijk bij Duurstede – De Heul

Wijk bij Duurstede De Heul

De huidige Lidl aan de Hoogstraat is toe aan een uitbreiding zodat klanten kunnen rekenen op een moderne winkel met een volledig assortiment. Er komen bezoekers uit heel Wijk bij Duurstede waardoor het gebied (omwonenden) overlast ervaart door het laden en lossen, het verkeer en het parkeren. De Lidl is de afgelopen jaren uit haar jasje gegroeid en moet hierdoor verplaatsen naar een andere locatie. Hiervoor is Metropool Vastgoedontwikkeling in gesprek gegaan met de gemeente.

De verplaatsing kwam ter sprake met de gemeente Wijk bij Duurstede en die gaf aan dat er een integrale gebiedsontwikkeling gewenst was in combinatie met het verder in de wijk gelegen bestaande winkelcentrum de Heul, welke nodig toe is aan renovatie. Naast het winkelcentrum de Heul is een leegstaande sporthal en zwembad aanwezig. De gesprekken met de gemeente Wijk bij Duurstede hebben geleid tot een integraal plan, waarbij de Lidl zal verhuizen naar De Heul. Het oude winkelcentrum, sporthal en zwembad worden gesloopt en het sportveldje wordt verplaatst. Zo ontstaat er ruimte voor een nieuw toekomstbestendig winkelcentrum met een grote supermarkt, dagwinkels, horeca en een zeer divers woningaanbod.

“Het ontwerp van deze complexen is tijdens het participatietraject in samenspraak met de omwonenden en de gemeente vormgegeven, hierdoor wordt het gebouw echt samen vormgegeven en zal het echt een onderdeel van de wijk worden.”

~Berry Temmink, Projectontwikkelaar

 

Wonen op een levendige plek
Het nieuwe winkelcentrum in De Heul bestaat uit twee delen. In het ene deel komt een Lidl supermarkt met daarboven appartementen en in het tweede deel is ruimte voor de huidige winkeliers met ook daarboven appartementen. De twee delen liggen aan een levendig winkelplein dat gerealiseerd kan worden door de Karolingersweg te verleggen. Op dit moment wordt er een start gemaakt met het ontwerp van de bouwblokken. Daaruit volgen verschillende type appartementen. Er zullen tussen de 100 en 110 appartementen worden gerealiseerd, hiervan zijn er 35 tot 39 bestemd voor de verhuur in de sociale sector.

Klaar voor een duurzame toekomst met NOM woningen
Het vele groen rond het nieuwe winkelcentrum zorgt uiteraard voor een prettige leefomgeving, want we willen we graag duurzaam winkelcentrum realiseren dat klaar is voor de toekomst. Zo worden de appartementen gasloos en nul-op-de-meter gerealiseerd. De supermarkt zal gaan voldoen aan het bekende A++++ label en de winkels worden volledig voorzien van ledverlichting. Uiteraard zijn de winkels volledig gasloos en zal er restwarmte uit condensors van de winkels worden opgevangen ten behoeve van de woningen. Verder wordt er straks ook maximaal gebruik gemaakt van zonne-energie door heel veel zonnepanelen te plaatsen op de daken van bebouwing en op de mooi ontworpen carports in het openbaar gebied. Verder zullen we kijken naar innovatieve methodes om hittestress te vermijden en oppervlaktewater te verzamelen middels natuurlijke infiltratie.

Projectwebsite
Wil je meer weten over dit ontwikkeling van dit project? Klik dan op bijgaande link naar de projectwebsite: https://wijkvernieuwt.nl/

Partners
Gemeente Wijk bij Duurstede – SUM Architecten – Cibis bouwadviseurs – Enervisie en Noorman –  Laysan – Lidl Nederland GmbH

Highlights project

Planning

 • Start bouw: 2024
 • Oplevering: 2026

Functies en programma

 • Lidl supermarkt, appartementen, dagwinkels, horeca en openbare ruimte
 • 3500 m2 winkelvloeroppervlak
 • ca 250 maaiveld parkeerplekken
 • 110 appartementen in de sociale en vrije sector

 

Bijzondere duurzaamheidsaspecten

 • Energielabel A++++
 • Energie neutrale woningen
 • Levensloopbestendig
 • Ledverlichting
 • Aardgasvrij
 • Hemelwaterinfiltratie

Wijk bij Duurstede De Heul in beeld