De supermarkt als hart van een leefbare wijk

Geplaatst door: MetroPool
Categorie: Geen categorie

In de voorjaarseditie van het tijdschrift van Binnenlands Bestuur BV werd het thema “hoe gemeenten hun woningbouw kunnen versnellen” belicht. Hierin een interview met Peter van Kooten en Jacqueline van Koningsbrugge. Zij vertellen dat Metropool Vastgoedontwikkeling veel meer doet dan alleen mooie supermarkten realiseren voor Lidl Nederland. Door de integrale ontwikkeling van de supermarkt met woningen en voorzieningen leveren we een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van wijken.

De supermarkt is het hart van veel buurt- en wijkwinkelcentra en een ontmoetingspunt in de wijk. Metropool Vastgoedontwikkeling denkt dat de supermarkt(sector) een bredere maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid van wijken kan leveren. Door de integrale ontwikkeling van retail, voorzieningen en woningen geeft Metropool een impuls aan de leefbaarheid van wijken en kernen, zelfs in krimpgebieden. Jacqueline van Koningsbrugge en Peter van Kooten van Metropool vertellen hoe.